Šta su karte sklonosti, hazarda i rizika

Karta sklonosti (podložnosti, osjetljivosti) terena na klizanje predstavlja kartu prostorne vjerovatnoće dešavanja klizišta na nekom području izraženu kvalitativno (skalom) ili kvantitativno.

Ovakve karte su još uvijek rijetkost na našim prostorima ali su u svijetu ne samo trend, već i obavezan dio prostorno-planske dokumentacije.

Najvažniji podaci prilikom izrade bilo kakve karte o klizištima jesu podaci o prostornom rasporedu klizišta.

Najčešće korišćeni kriterijumi za analizu sklonosti terena na klizanje:

– geološka građa terena (litologija),
– nagib površine terena (DEM),
– padavine,
– seizmičnost,
– korišćenje zemljišta (LAND USE – CORINE),
– udaljenost od vodotokova,
– rasjeda i dr.

Koji će kriterijumi biti uzeti u obzir prilikom analize, prvenstveno zavisi od razmjere karte i veličine područja istraživanja.

Karta hazarda – vjerovatnoća aktiviranja klizišta na određenom prostoru, u određeno vrijeme.

Karta rizika – posljedice na prirodu, materijalna dobra, ljude itd.

 

Izvor: Brošura “Kako živjeti sa klizištima”, Geološki zavod Republike Srpske

Podijelite sa prijateljima!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *