Prava i dužnosti privrednih društava i drugih pravnih subjekata

Prema Zakonu o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama privredna društva i druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz oblasti zdravstvene zaštite, veterinarstva, stambenih i komunalnih djelatnosti, vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, hemijske industrije, rudarstva, građevinarstva, energetike, transporta, snabdijevanja, ugostiteljstva, vatrogastva, hidrometeorologije, seizmologije, ekologije i drugih oblasti u kojima se obavljaju djelatnosti od znacaja za zaštitu i spasavanje dužna su da:

• Izrađuju procjenu ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće;
• Izrađuju plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće;
• Organizuju zaštitu i spasavanje od procijenjenih opasnosti;
• Pripremaju i učestvuju u izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja od elementarne nepogode
i druge nesreće;
• Obezbjeđuju uslove i sredstva za sprovođenje zaštite i spasavanja zaposlenih i primjenjuju mjere i zadatke zaštite i spasavanja;
• Formiraju, obucavaju i opremaju jedinice i timove zaštite i spasavanja i iste angažuju za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja samostalno i na zahtjev nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i Republike;
• Uspostavljaju i održavaju sistem obavještavanja i uzbunjivanja zaposlenih i stanovništva od
opasnosti;
• Sufinansiraju preventivne aktivnosti organa jedinica lokalne samouprave, proporcionalno obimu i stepenu prijetnje koja proizlazi iz njihove djelatnosti;
• Informišu organe jedinice lokalne samouprave o stanju zaštite i spasavanja i omogucavaju
uvid u planove i druga akta iz oblasti zaštite i spasavanja;
• U skladu sa godišnjim planom obuke i osposobljavanja štaba za vanredne situacije, jedinica i timova civilne zaštite i povjerenika za zaštitu i spasavanje u jedinici lokalne samouprave, učestvuju u obuci i vježbama;
• Dužne su svojim programima rada utvrditi zadatke, organizaciju djelovanja i aktivnosti kojima se obezbjeđuje učešće njihovih članova, organa i službi u izvršavanju zadataka zaštite i spasavanja;
• Obavezni su na zahtjev nadležne organizacione jedinice civilne zaštite opštine, odnosno grada dostaviti podatke o stambenim i drugim objektima, kao i podatke o korisnicima tih objekata. Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik donosi odluku kojom odreuje privredna društva i druga pravna lica koja su obavezna postupati u skladu sa gore navedenim.

Pored privrednih društava i drugih pravnih lica, organizacije koje sprovode obrazovne, društvene, medicinske i druge aktivnosti koje podrazumijevaju zaštitu ili brigu o većem broju građana, obavezne su da izrade procjenu ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće, plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće i sprovode mjere i zadatke zaštite i spasavanja.

Vlasnici i korisnici stambenih i drugih objekata odgovorni su za sprovođenje mjera i zadataka zaštite i spasavanja propisanih ovim zakonom, kao i za obezbjeđenje sredstava neophodnih za zaštitu i spasavanje. Privredna društva i druga pravna lica telekomunikacionih i informacionih sistema i veza stavljaju nadležnim snagama zaštite i spasavanja na raspolaganje i korišćenje tih sistema u slucaju vanredne situacije.

Privredna društva i druga pravna lica, vlasnici i korisnici zaliha vode, hrane, medicinske opreme i lijekova, energenata, odjeće, obuće, građevinskog i drugog materijala neophodnog za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja, nadležnim snagama zaštite i spasavanja stavljaju ova sredstva na raspolaganje, radi korišcenja u akcijama zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara.

Visokoškolske ustanove, privredna društva i druga pravna lica koja se bave naučno-istraživackim radom dužna su da obavještavaju snage za zaštitu i spasavanje o naučnim saznanjima iz oblasti zaštite i spasavanja.

Izvor: poplave.org

Podijelite sa prijateljima!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *