Oporavljate se
 
Oporavljate se?
 
 

Nakon što se poplava povuče, potrebno je brzo reagovati kako bi se otklonili izvori potencijalne zaraze, ali i kako bi se život vratio u svakodnevni kolosijek. Kako biste izbjegli paniku, stres i frustracije, potrebno je da se dobro informišete o koracima koje je potrebno preduzeti. Pored mjera koje samostalno preduzimate u skladu sa štetom koja je nanijeta vašem domaćinstvu, potrebno je da sarađujete i sa nadležnim institucijama i službama.

Bilo da se radi o čišćenju, dezinfekciji, sušenju zidova, odlaganju poplavljenog namještaja i kućnih uređaja, renoviranju poplavljenih objekata ili o mjerama koje biste trebali preduzeti kako biste oporavili svoje privredno gazdinstvo, u praktičnom vodiču „Kako se pripremiti i postupati nakon poplave“ ćete pronaći savjete koji će vam biti od pomoći .