Koji je cilj izrade katastra klizišta

Osnovni cilj izrade katastra klizišta jeste dugoročno inženjerskogeološko izučavanje terena kako bi se u potpunosti sagledale i definisale osobine terena radi njegovog uređenja i racionalnog korišćenja.

Formiranje katastra klizišta takođe ima za cilj:

– evidenciju svih vrsta klizišta (aktivna, privremeno umirena i fosilna) i drugih vidova nestabilnosti;

– utvrđivanje uslova nastanka pojava nestabilnosti i uzroka njihovog aktiviranja;

– procjenu moguće štete koju bi prouzrokovalo aktiviranje procesa klizanja;

– sistemsko praćenje, kontrolu i sanaciju klizišta;

– pretvaranje ugroženih dijelova terena u pogodne sredine za plansku izradnju objekata svih tipova i namjena;

– izradu projekta osmatranja i kontrole procesa klizanja;

– da se planerima, potencijalnim investitorima, projektantima može za svaki dio teritorije Republike Srpske dati kvalitetna informacija o stabilnosti terena na određenoj lokaciji, u najkraćem vremenskom periodu;

– da se organima uprave i drugim investitorima može objektivno sugerisati u smislu prioriteta za istraživanje, projektovanje i preduzimanje preventivnih mjera sanacije, odnosno zaštite od klizišta;

– formiranje geološkog informacionog sistema podacima o klizištima u Republici Srpskoj, koji se može stalno dopunjavati novim podacima i informacijama.

 

Izvor: Brošura “Kako živjeti sa klizištima”, Geološki zavod Republike Srpske

Podijelite sa prijateljima!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *