01/07/2017

Vrste poplava koje mogu ugroziti vaše poslovanje

Teško je predvidjeti tačno kada i gdje će se desiti poplave koji mogu da ugroze vaše poslovanje. Na osnovu procjene rizika od poplave, planirajte aktivnosti koje […]
03/06/2017

Procijenite svoj rizik od poplava

Činjenica je da su svi poslovni subjekti izloženi potencijalnoj opasnosti od poplava, čak i ako se poslovni objekti ne nalaze u blizini rijeka, postoji mogućnost da […]
01/06/2017

Prava i dužnosti privrednih društava i drugih pravnih subjekata

Prema Zakonu o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama privredna društva i druga pravna lica koja obavljaju djelatnost iz oblasti zdravstvene zaštite, veterinarstva, stambenih i komunalnih djelatnosti, […]
30/05/2017

Zaštita profesionalne opreme, mašina i vozila

Kako bi vaše poslovanje u što manjoj mjeri imalo štetu u slučaju poplave, potrebno je zaštititi opremu, mašine, alate, mehanizaciju i sve elemente koje koristite u […]
29/05/2017

Zaštita poslovnih objekata od poplave

Iako je nemoguće u potpunosti zaštititi imovinu od poplava, postoje mjere koje možete preduzeti kako biste umanjili štetne posljedice koje poplava može prouzrokovati. Mjere zaštite poslovnih […]
28/05/2017

Zaštita dokumentacije, podataka i informatičke opreme

Dokumentacija i informatička oprema predstavljaju važan resurs većine poslovnih subjekata, koji je neophodno na vrijeme zaštititi od poplave. Zaštitite dokumente premještanjem na sprat ili bar viši […]