08/05/2017

Pregled uplaćenih i isplaćenih finansijskih sredstava nakon poplava 2014. godine

Na web stranici Obnova Srpske možete pronaći informacije o uplatama koje su pristigle na račune različitih institucija Republike Srpske, a koje su dalje bile proslijeđene u […]
08/05/2017

Kako prikupiti i uplatiti finansijska sredstva

Poplave sa sobom donose velike materijalne štete, kako one na javnim, tako i na privatnim objektima, koje ni država, a ni pojedinci ne mogu samostalno da […]
08/05/2017

Kako prikupiti humanitarnu pomoć i kome je dostaviti

Kada nastupe vanredne situacije, određena područja bivaju saobraćajno odsječena, bez elementarnih uslova za život, bez hrane i bez čiste vode. Kako bi se ljudima nastanjenim u […]
04/05/2017

Humanitarne organizacije u vašem gradu

Humanitarne organizacije bave se prikupljanjem i distribucijom pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, a tokom vanrednih situacija aktivne su kako logistički, tako i na terenu. Nekolicina […]
16/03/2017

EU Program za oporavak od poplava: Pozitivan uticaj na živote više od 610.000 ljudi u BiH

Bosnu i Hercegovinu su u drugoj polovini maja 2014. godine pogodile najveće poplave u posljednjih 120 godina. Enormne količine padavina, od 250 do 300 litara po kvadratnom metru, […]
09/03/2017

Značaj nefinansijske humanitarne pomoći

Humanitarna pomoć obuhvata materijalna sredstva i logističku podršku upućenu od jedne ili više zajednica kao odgovor na humanitarnu krizu druge zajednice. Materijalna sredstva humanitarne pomoći mogu […]