Šta trebate znati ako živite u poplavnom području
07/05/2017

Znate li kako da procijenite vlastiti rizik od poplava?

Poplava može da se desi  bilo kome i bilo gdje! To je činjenica koje moramo biti svjesni. Ipak, postoji nekoliko načina pomoću kojih možete samostalno i […]
27/03/2017

Rijeke i pritoke Prijedora

Centralnim dijelom grada Prijedora protiče rijeka Sana koja sa velikog slivnog područja od 3.191 km² prihvata pritoke, odvodeći ih dalje u rijeku Unu. Na taj način […]
14/03/2017

Šta su poplave?

Poplava je prirodna pojava koja označava neuobičajeno visok vodostaj u rijekama i jezerima, zbog koga se voda iz riječnog korita ili jezerske zavale prelijeva preko obale […]
13/03/2017

Podjela poplava po vrstama

U zavisnosti od načina nastanka i specifičnim karakteristikama poplave se dijele na više različitih vrsta. Osnovna podjela poplava se vrši: Prema uzrocima nastanka poplave se dijele […]
13/03/2017

Šta su i čemu služe mape rizika od poplava?

Cilj i rezultat izrade mape rizika od poplava, koja predstavlja prvi korak u izradi planova upravljanja rizicima od poplava, je određivanje značajnih poplavnih područja kao područja […]
13/03/2017

Šta znači kota redovne odbrane od poplava, a šta vanredne?

Kota odbrane od poplava predstavlja nivo vodostaja rijeka kada se uvode mjere odbrane od poplava. Redovna i vanredna mjerenja vodostaja vrši Republički hidrometeorološki zavod, na čijoj […]