Aktivnosti i uloga lokalnih vlasti u odbrani od poplava
29/06/2017

Mastikosa: Danas smo spremniji!

Vožnjom magistralnim putem iz Prijedora ka Oštroj Luci sa svoje lijeve strane primijećujete Sanu koja teče tik pokraj vas. Tokom poplava 2014. godine, ova rijeka se […]
12/06/2017

Šta je dužna svaka opština uraditi po pitanju zaštite od poplava

Sistem zaštite i spasavanja je objedinjeni oblik upravljanja i organizovanja snaga i subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera i izvršavanju zadataka […]
07/05/2017

Šta je dužna svaka opština uraditi po pitanju zaštite od poplava

Sistem zaštite i spasavanja je objedinjeni oblik upravljanja i organizovanja snaga i subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera i izvršavanju zadataka […]
07/05/2017

Plan djelovanja Civilne zaštite u vanrednoj situaciji u Oštroj Luci

U slučaju elementarne nepogode pristupa se aktivnostima mobilizacije, u okviru koje se operativne jedinice za zaštitu i spašavanje stavljaju u stanje pripravnosti za organizovano uključivanje u […]
13/03/2017

Plan i strategija RS za odbranu od poplava

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, u februaru 2016.godine, usvojena je Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske od 2015. do 2024. godine. Strategija je zakonska obaveza kojom […]
13/03/2017

Uloga institucija prije, za vrijeme i nakon poplava

Vode su opšte dobro i pod posebnom su zaštitom institucija Republike Srpske. Zakonima su regulisana prava i obaveze svih institucija nadležnih za upravljanje vodama, kao i […]