Uticaj i uloga lokalne zajednice
20/06/2017

Aktivnosti preduzete na unapređenju zaštite od poplava u RS

Govoreći o aktivnostima preduzetim nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, Slaviša Savić, pomoćnik direktora Sektora za upravljanje vodama oblasnim riječnim slivom rijeke Save, rekao je da su […]
09/05/2017

Načini na koje organizacije civilnog društva mogu doprinijeti procesu izrade politika i propisa

Da bi civilni sektor mogao doprinijeti procesu izrade politika i propisa, mora postojati civilni dijalog, kao strukturirana komunikacija između organizacija civilnog društva (OCD) i različitih nivoa […]
09/05/2017

Zašto nam je potrebno zagovaranje

Demokratija, kao oblik društvenog uređenja, pretpostavlja aktivno učešće građana u društvenim i političkim procesima, svjesnih svoje važnosti i odgovornih za svoje odluke. Jedna od ključnih uloga […]
09/05/2017

Zagovaranje, lobiranje i aktivizam

O čemu zapravo govorimo kada govorimo o uticaju na politike, o lobiranju ili javnom zagovaranju? Ove termine različiti ljudi koriste kako bi govorili o različitim vrstama […]
09/05/2017

Šta se zagovara?

Zagovaranje se sastoji od niza aktivnosti koje se preduzimaju s ciljem mijenjanja politike, propisa, određene prakse, ali i stavova u zajednici. Ove promjene se mogu gledati […]
09/05/2017

Šta je lobiranje i koji modeli lobiranja postoje?

Zagovaračke kampanje veoma često obuhvataju konkretno lobiranje koje se uglavnom sastoji od direktnog uticanja na donosioce odluka. Lobiranje je engleska riječ, a izvedena je od riječi […]