03/05/2017

Kako živjeti s rijekom

Od ukupne površine naše planete dvije trećine zauzima voda. I to svi znamo. A znamo li kako živjeti s vodom, s rijekama i potocima, sa morima […]
14/03/2017

Šta su poplave?

Poplava je prirodna pojava koja označava neuobičajeno visok vodostaj u rijekama i jezerima, zbog koga se voda iz riječnog korita ili jezerske zavale prelijeva preko obale […]
13/03/2017

Zašto je važno biti spreman na vanredne situacije

Kao ljudska bića, dio smo prirode, koja se uvijek kreće i mijenja. Često se prirodne promjene pretvaraju u katastrofe pogađajući veliki broj ljudi. Kada su rizici […]
13/03/2017

Plan i strategija BiH za odbranu od poplava

Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je u novembru 2014. godine “Akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014-2017”. Plan je usvojen na […]
13/03/2017

Podjela poplava po vrstama

U zavisnosti od načina nastanka i specifičnim karakteristikama poplave se dijele na više različitih vrsta. Osnovna podjela poplava se vrši: Prema uzrocima nastanka poplave se dijele […]
13/03/2017

Šta su i čemu služe mape rizika od poplava?

Cilj i rezultat izrade mape rizika od poplava, koja predstavlja prvi korak u izradi planova upravljanja rizicima od poplava, je određivanje značajnih poplavnih područja kao područja […]