Procjena rizika od klizišta i mjere ublažavanja rizika
11/05/2017

Šta su karte sklonosti, hazarda i rizika

Karta sklonosti (podložnosti, osjetljivosti) terena na klizanje predstavlja kartu prostorne vjerovatnoće dešavanja klizišta na nekom području izraženu kvalitativno (skalom) ili kvantitativno. Ovakve karte su još uvijek […]
11/05/2017

Koji je cilj izrade katastra klizišta

Osnovni cilj izrade katastra klizišta jeste dugoročno inženjerskogeološko izučavanje terena kako bi se u potpunosti sagledale i definisale osobine terena radi njegovog uređenja i racionalnog korišćenja. […]
11/05/2017

Šta je katastar klizišta

Katastar klizišta predstavlja značajan i neophodan projekat, koji je potrebno uspostaviti u svim opštinama na teritoriji Republike Srpske, gdje će se podaci o klizištima i nestabilnim […]
11/05/2017

Socio-ekonomske posljedice klizišta

Socio-ekonomske posljedice klizišta osim novčane, odnosno finansijske štete na koju većina ljudi pomisli, podrazumjevaju i psihološki aspekt koji se manifestuje kao strah za budućnost i za nastavak […]
11/05/2017

Mjere sanacije klizišta: Prevencija, interventne mjere i sanacija

Mjere sanacije klizišta mogu se podijeliti u tri kategorije: preventivne mjere, inteventne (hitne) mjere, trajne (sanacione) mjere. Sve navedene mjere potrebno je da provode stručna lica, […]
11/05/2017

Istraživanja klizišta i drugih pojava nestabilnosti tla

Istraživanja klizišta i drugih pojava nestabilnosti spadaju među najsloženije probleme geotehnike, a izvodi se radi projektovanja najracionalnijeg načina sanacije. Istraživanja se mogu podijeliti na: • regionalna […]