16/03/2017

Koja su to aktivna osiguravajuća društva kod nas

Na području Republike Srpske aktivno djeluje više od 10 osiguravajućih društava, a njihova sjedišta su većinom u Banjaluci. U daljem tekstu smo linkovali najzastupljenija osiguravajuća društva, […]
16/03/2017

Šta je osiguranje

Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmjeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Predstavlja prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz redovno plaćanje premije osiguranja. Osnovna ideja […]