Aktivnosti i uloga lokalnih vlasti u odbrani od poplava
22/05/2017

Ćosić: Preventiva je osnova zaštite od poplava

„Vanredno stanje u opštini Čelinac u maju 2014. godine proglašeno je i prije nego na nivou Republike Srpske. Bili smo zatečeni intenzitetom poplave, nije bilo struje, […]
07/05/2017

Sistemi ranog uzbunjivanja u slučaju poplave

Najvažnija pretpostavka za sprečavanje ili umanjenje posljedica elementarne nepogode ili druge nesreće koje prijete području opštine Čelinac je pravovremeno saznanje o opasnosti situacije, odnosno preventivno djelovanje […]
07/05/2017

Institucije angažovane prije, u toku i poslije poplava

Dokumentom “Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće opštine Čelinac” definisan je Plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće, koji predstavlja preventivno […]
29/04/2017

Šta je dužna svaka opština uraditi po pitanju zaštite od poplava

Sistem zaštite i spasavanja je objedinjeni oblik upravljanja i organizovanja snaga i subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera i izvršavanju zadataka […]
13/03/2017

Plan i strategija RS za odbranu od poplava

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, u februaru 2016.godine, usvojena je Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske od 2015. do 2024. godine. Strategija je zakonska obaveza kojom […]
13/03/2017

Uloga institucija prije, za vrijeme i nakon poplava

Vode su opšte dobro i pod posebnom su zaštitom institucija Republike Srpske. Zakonima su regulisana prava i obaveze svih institucija nadležnih za upravljanje vodama, kao i […]