Aktivnosti i uloga lokalnih vlasti u odbrani od poplava
29/06/2017

Šta je dužna svaka opština uraditi po pitanju zaštite od poplava

Sistem zaštite i spasavanja je objedinjeni oblik upravljanja i organizovanja snaga i subjekata sistema zaštite i spasavanja na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera i izvršavanju zadataka […]
14/06/2017

Banjaluci odobrena dva projekta zaštite od poplava

Grad Banja Luka je kandidovao dva projekta prema Razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP), koji su nedavno odobreni. Riječ je o projektima koji će biti dio krovnog […]
07/05/2017

Institucije nadležne za oporavak od poplava na teritoriji Banjaluke

  Visok vodostaj koji je 2014. godine zahvatio područje rijeka na teritoriji Grada zahtijeva dodatno usmjeravanje sredstava na uređenje korita rijeka i potoka, redovno održavanje i […]
07/05/2017

Institucije nadležne za odbranu od poplava na teritoriji Banjaluke

  Izlijevanje Vrbasa i njegovih pritoka na teritoriji grada ugrožava područja sljedećih mjesnih zajednica Krupa na Vrbasu, Rekavice, Karanovac, Srpske Toplice,Česma i Priječani, Ramići, Lauš, naselje […]
07/05/2017

Institucije nadležne za prevenciju poplava na teritoriji Banjaluke

Teritorija Banjaluke spada u slivno područje rijeke Vrbas. Rijeka Vrbas služi kao osnovno izvorište za snabdjevanje grada pitkom i tehnološkom vodom, dok je pri izlazku iz grada […]
28/03/2017

Odgovorne institucije i administrativno-pravno struktura za Banjaluku

Kada su u pitanju vanredne situacije izazvane elementarnim nepogodama, te upravljanje i zaštita od njih, uključujući i obavještavanje javnosti, na području grada Banja Luka imamo različite […]