Poplave sa sobom donose velike materijalne štete, kako one na javnim, tako i na privatnim objektima, koje ni država, a ni pojedinci ne mogu samostalno da saniraju. U tim situacijama se apeluje na pojedince koji nisu ugroženi poplavama, privatne kompanije, susjedne države i međunarodne organizacije da hitno pomognu ugroženim područjima kako bi se obnovili objekti, sanirali putevi, pruge i mostovi te kako bi se život u tim zajednicama što prije normalizovao.

Vlada Republike Srpske, kao nosilac izvršne vlasti, je nadležna da formira tijelo koje će se baviti prikupljanjem i distribucijom finansijskih sredstava pristiglih u vidu donacija prijateljskih država, državnih zajednica i međunarodnih organizacija. Nakon poplava 2014. godine, Vlada RS je formirala Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske sa javnim ovlašćenjima čija je nadležnost uspostavljanje i vođenje Jedinstvenog registra šteta, kao i upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima za obnovu Republike Srpske nakon poplava u maju 2014.

Više o uplatama i isplatama sa računa Vlade RS i Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske pročitajte OVDJE.

U članu 8. Zakona o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske je pojašnjen način finansiranja Fonda:

„Sredstva za finansiranje obnove Republike Srpske obezbjeđuju se iz: posebnog doprinosa za solidarnost, poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, naknada za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije, domaćih i inostranih donacija, domaćih i inostranih pomoći, kreditnih sredstava Republike, kreditnih sredstava jedinica lokalne samouprave, budžetskih sredstava Republike i jedinica lokalne samouprave, sredstava ostvarenih prodajom imovine stečene izvršenjem krivičnog djela i ostalih sredstava.“

Nakon poplava 2014. godine, donacije iz inostranstva su pristizale na račune Vlade Republike Srpske. Help Srpska je web sajt na kojem se nalaze instrukcije za uplaćivanje finansijskih sredstava iz inostranstva. Instrukcije za uplatu donacija iz inostranstva se mogu pronaći i na stranici Vlade Republike Srpske.

Takođe, nakon poplava 2014. godine, novčane donacije su se uplaćivale na bankovne račune humanitarnih i drugih organizacija koje su se bavile pomaganjem ugroženima tokom i nakon poplava. Koje su to organizacije, pogledajte OVDJE.

Podijelite sa prijateljima!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *