EU razvija brža i tačnija upozorenja za poplave

Pravovremena upozorenja na poplave i njihovo nadgledanje u realnom vremenu mogu da spasu ljudske živote i spriječe uništavanje imovine, infrastrukture i životne sredine.

ImprintsWeSenseIt i UrbanFlood neki su od projekta pod pokroviteljstvom Evropske unije koji su razvili jedinstvene sisteme prognoze i uzbunjivanja radi upozoravanja zajednica na nadolazeće poplave.

Upravljanje rizicima od poplava i njihovo sprečavanje suština je ovih projekta. Platforma je zasnovana na boljim prognozama padavina, uz pomoć meteoroloških modela i mreža radara vremenske prognoze. Softver može da predvidi vodene tokove na terenu i obezbijedi potpuni sistem upozorenja na nagle poplave, količinu štete koju potencijalno sa sobom nose i svaku moguću štetu po lokalnu infrastrukturu.

Uz pomoć ovih projekata, hidrometeorološke službe u Španiji, Švajcarskoj i Francuskoj usavršile su sopstvene sisteme prognoze u realnom vremenu. Štaviše, pokazatelji naglih poplava razvijeni u okviru ovog projekta sada se koristi kroz aktivni EFAS, akronim za Evropski sistem za upozorenje na poplave, a Bosna i Hercegovina je postala dio ovog sistema 2015 godine. Zahvaljujući tome, Hidrometeorološki zavodi u BIH mogu  koristiti EFAS usluge uz besplatan, šifrom zaštićen, web pristup EFAS informacionom sistemu iz kojeg mogu dobiti ranu informaciju o poplavama za određeni riječni sliv.

Sa druge strane, WeSenseIt, je projekat koji je okončan u septembru 2016. godine, a koristi moć ljudskog zapažanja kao integralni dio svog blagovremenog sistema upozorenja. Ljudi doprinose uz pomoć novih aplikacija koje se trenutno razvijaju u okviru projekta, kao i slanjem informacija i slika putem mobilnih telefona. Nove tehnologije i pristupi testiraju se i u Italiji, Holandiji i Velikoj Britaniji.

Tokom poplave, najugroženije su brane i nasipi na rijekama. Projekat UrbanFlood razvio je senzore i srodnu tehnologiju radi nadgledanja nasipa i izdavanja blagovremenih upozorenja potencijanih rizika popuštanja nasipa. Podzemni senzori kontrolišu stanje nasipa i promjene u nivoima vode, ali i druge faktore kao što su temperatura, vlaga i kretanje tla. Sakupljene informacije procjenjuje projektni softver, koji može da proglasi uzbunu ako registruje problem. Sofver izračunava koliko brzo će određena lokacija biti poplavljena ukoliko brana popusti, pa čak i predlaže najbolje načine da se građani premjeste na bezbjednija područja.

Evropski komesar za istraživanje, inovaciju i nauku Mari Geogegan-Kin kaže: “EU će i dalje ulagati u istraživanje i inovacije vezane za nadgledanje i prevenciju poplava. Cilj nam je da pomognemo vladama da preduzmu odgovarajuće i usaglašene mjere kako bi smanjile rizik i zaštitile svoje građane.“

Združeni centar za istraživanje Evropske komisije takođe doprinosi istraživanju poplava razvijanjem evropskog i globalnog sistema prognoze i nadgledanje poplava kao što su EFASGloFAS i GFDS.

EU je 1. januara 2014. godine pokrenula novi, sedmogodišnji program istraživanja i inovacije pod imenom Horizont 2020. U toku programa uložiće se skoro 80 milijardi evra u projekte istraživanja i inovacija kao podrška evropskoj ekonomskoj konkurentnosti i proširenju granica ljudskog znanja.

Budžet EU za istraživanje uglavnom je usredsređen na poboljšanje svakodnevnog života u oblastima kao što su zdravlje, životna sredina, saobraćaj, ishrana i energija. Istraživačka partnerstva sa farmaceutskom, avio, automobilskom, željezničkom i elektronskom industrijom stimuliše i ulaganja privatnog sektora u budući razvoj i otvaranje visokokvalifikovanih radnih mjesta.

Horizont 2020 će se još više posvetiti pretvaranju odličnih ideja u tržišno održive proizvode, procese i usluge.

 

Podijelite sa prijateljima!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *