04/05/2017

Nuklearna energija kao energija budućnosti

Postoji niz zabluda i spinova vezanih za klimatske promjene, a jedna od njih je svakako i nuklearna energija. U većini medijskih tekstova naići ćete na podatak […]
04/05/2017

Humanitarne organizacije u vašem gradu

Humanitarne organizacije bave se prikupljanjem i distribucijom pomoći onima kojima je ona najpotrebnija, a tokom vanrednih situacija aktivne su kako logistički, tako i na terenu. Nekolicina […]
04/05/2017

Koje su institucije nadležne za aktivnosti poslije poplava

Kako bi se vlast i stanovništvo nosili sa situacijom nastalom nakon poplava, poželjno je da se unaprijed utvrde planovi, odnosno mjere koje je potrebno preduzeti kako […]
04/05/2017

Klimatske promjene utiču na sve

Zemljina prosječna temperatura porasla je za 0,8°C tokom prošlog vijeka, a projektovana je da raste još za 1,1 do 6,4°C u narednih sto godina. Naime, male […]
04/05/2017

Kako pripremiti poslovni prostor za poplave

Bez obzira gdje živite ili radite, a pogotovo ako ste u područjima koja su blizu vode, iza nasipa ili nizvodno od brana, budite svjesni opasnosti od […]
04/05/2017

Šta je to ekoaktivizam

Počeci institucionalne zaštite životne sredine javljaju se 50-ih godina 20. vijeka, kada se došlo do spoznaje koliki je uticaj čovjeka na Zemlju, kako bi se, prije […]