13/03/2017

Promocija održivih ulaganja

Program održivog razvoja, koji su usvojile Ujedinjene nacije, osnov je za mnoge projekte i inicijative, čiji je fokus na klimatskim promjenama i mogućnostima ulaganja u održivi […]
13/03/2017

Plan i strategija BiH za odbranu od poplava

Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je u novembru 2014. godine “Akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014-2017”. Plan je usvojen na […]
13/03/2017

Šta znači kota redovne odbrane od poplava, a šta vanredne?

Kota odbrane od poplava predstavlja nivo vodostaja rijeka kada se uvode mjere odbrane od poplava. Redovna i vanredna mjerenja vodostaja vrši Republički hidrometeorološki zavod, na čijoj […]
13/03/2017

Plan i strategija RS za odbranu od poplava

Odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, u februaru 2016.godine, usvojena je Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske od 2015. do 2024. godine. Strategija je zakonska obaveza kojom […]
13/03/2017

Svijet u borbi protiv klimatskih promjena

Klimatske promjene, kao neminovna reakcija prirode na industrijski razvoj i djelovanje čovjeka, sve su očitije. U borbu protiv klimatskih promjena i podizanje svijesti čovječanstva o uzrocima […]
13/03/2017

Šta su to klimatske promjene?

Klima je prosječno stanje atmosfere iznad određenog mjesta u određenom razdoblju, uzimajući u obzir srednja i ekstremna odstupanja. Ona je skup svih klimatskih elemenata u određenom […]