21/03/2017

Zasadi drvo – sačuvaj planetu

Značaj šuma i drveća za životnu sredinu, a samim tim i za čovjeka, je nemjerljiv. Te “fabrike kiseonika” su investicija koja prevazilazi životni vijek jednog ljudskog […]
19/03/2017

Obaveze institucija Vlade RS po pitanju zaštite od poplava

U oblasti prevencije od poplava uloge i nadležnosti su podijeljene na institucije na svim nivoima vlasti, ali ključne odgovornosti i uloge ima republički nivo. Najznačajnije institucije […]
16/03/2017

Šta je evakuacija i ko u njoj učestvuje

Evakuacija i spasavanje obuhvata skup radnji, mjera i procesa koje je potrebno provesti u slučaju vanredne situacije (poplava, požara, zemljotresa) koja može ugroziti zdravlje i život ljudi nastanjenih […]
16/03/2017

Koja su to aktivna osiguravajuća društva kod nas

Na području Republike Srpske aktivno djeluje više od 10 osiguravajućih društava, a njihova sjedišta su većinom u Banjaluci. U daljem tekstu smo linkovali najzastupljenija osiguravajuća društva, […]
16/03/2017

Šta je osiguranje

Osiguranje je jedan oblik upravljanja rizikom, prvenstveno usmjeren na smanjenje finansijskih gubitaka. Predstavlja prenos rizika sa osiguranika na osiguravajuće društvo, uz redovno plaćanje premije osiguranja. Osnovna ideja […]
15/03/2017

Znakovi za uzbunjivanje

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske posjeduje mehanizme, odnosno zvučne znakove pomoću kojih građane upozorava na određena stanja.   Upozorenje na nadolazeću opasnost Upozorava na nadolazeće […]