07/05/2017

Institucije nadležne za odbranu od poplava na teritoriji Banjaluke

  Izlijevanje Vrbasa i njegovih pritoka na teritoriji grada ugrožava područja sljedećih mjesnih zajednica Krupa na Vrbasu, Rekavice, Karanovac, Srpske Toplice,Česma i Priječani, Ramići, Lauš, naselje […]
07/05/2017

Institucije nadležne za prevenciju poplava na teritoriji Banjaluke

Teritorija Banjaluke spada u slivno područje rijeke Vrbas. Rijeka Vrbas služi kao osnovno izvorište za snabdjevanje grada pitkom i tehnološkom vodom, dok je pri izlazku iz grada […]
07/05/2017

Institucije angažovane prije, u toku i poslije poplava

Dokumentom “Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće opštine Čelinac” definisan je Plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće, koji predstavlja preventivno […]
07/05/2017

Građanske incijative koje su donijele promjene – Japan

Stanovnici Japana važe za najpedantnije i organizovanije ljude u svijetu, a učešće aktivnostima lokalnih zajednica je sastavni dio njihovog života. Dobar primjer učešća građana u planiranju […]
07/05/2017

Grad Banjaluka – rijeke i pritoke

Cijela teritorija grada Banjaluka spada u slivno područje rijeke Vrbas, a smještena je na mjestu gdje ova rijeka gubi osobine planinske rijeke i ulazi u niziju […]
29/04/2017

Poziv za pomoć – 121

U slučaju da uočite bilo koju vrstu opasnosti koja može ugroziti ljude, životnu sredinu, materijalna ili kulturna dobra pozovite broj za pomoć 121. Republički operativno-komunikativni centar […]