09/05/2017

Koji su kanali komunikacije? Koja je ključna poruka?

Prije nego se krene u zagovaranje, treba imati jasnu sliku o tome šta se želi reći i kome. Dakle, bitno je donijeti odluku o tome kakve […]
09/05/2017

Ko i kada preduzima koju akciju u zagovaranju?

  Kada se odrede akcije koje treba preduzeti i koje od njih su dio plana zagovaranja, treba odrediti koja su lica zadužena za svaku od aktivnosti. […]
08/05/2017

Komunikacija i upozorenje zaposlenih u vanrednim situacijama

Komunikacija među zaposlenim u slučaju poplave od izuzetne je važnosti. Uzmite u obzir funkcionalnost poslovnog objekta i sisteme komunikacije koje je potrebno da podrži. Metode komunikacije […]
07/05/2017

Znate li kako da procijenite vlastiti rizik od poplava?

Poplava može da se desi  bilo kome i bilo gdje! To je činjenica koje moramo biti svjesni. Ipak, postoji nekoliko načina pomoću kojih možete samostalno i […]
07/05/2017

Godina bez presedana za klimatske promjene

Posljednjih nekoliko mjeseci predstavljaju istorijsku kulminaciju globalnih klimatskih aktivnosti, počevši od zvaničnog stupanja na snagu Pariškog klimatskog sporazuma, pa do sporazuma o ograničavanju emisije gasova staklene […]
07/05/2017

Procjena i upravljanje poplavnim rizicima

Poplave su prirodni fenomen koji nije moguće spriječiti. Bez obzira kako siguran sistem za odbranu od poplava imamo izgrađen, uvijek će postojati vjerojatnost njene pojave. Međutim, moguće […]