09/05/2017

Načini na koje organizacije civilnog društva mogu doprinijeti procesu izrade politika i propisa

Da bi civilni sektor mogao doprinijeti procesu izrade politika i propisa, mora postojati civilni dijalog, kao strukturirana komunikacija između organizacija civilnog društva (OCD) i različitih nivoa […]
09/05/2017

Zašto nam je potrebno zagovaranje

Demokratija, kao oblik društvenog uređenja, pretpostavlja aktivno učešće građana u društvenim i političkim procesima, svjesnih svoje važnosti i odgovornih za svoje odluke. Jedna od ključnih uloga […]
09/05/2017

Zagovaranje, lobiranje i aktivizam

O čemu zapravo govorimo kada govorimo o uticaju na politike, o lobiranju ili javnom zagovaranju? Ove termine različiti ljudi koriste kako bi govorili o različitim vrstama […]
09/05/2017

Šta se zagovara?

Zagovaranje se sastoji od niza aktivnosti koje se preduzimaju s ciljem mijenjanja politike, propisa, određene prakse, ali i stavova u zajednici. Ove promjene se mogu gledati […]
09/05/2017

Šta je lobiranje i koji modeli lobiranja postoje?

Zagovaračke kampanje veoma često obuhvataju konkretno lobiranje koje se uglavnom sastoji od direktnog uticanja na donosioce odluka. Lobiranje je engleska riječ, a izvedena je od riječi […]
09/05/2017

Šta je javno zagovaranje?

Javno zagovaranje je definisano kao “grupni napor usmjeren na promjenu neke javne politike ili prakse”. Zagovaranje je društveni proces čija je svrha postizanje društvenih promjena. Ono […]