11/05/2017

Šta uraditi ako primjetite opasnost od klizišta

Postoji više stvari koje svako treba da zna i koje treba da preduzme u trenutku kada primjeti opasnost od klizišta. Ukoliko primjetite opasnost od klizišta:  […]
11/05/2017

Šta ako živite na području podložnom klizištima

Postoji mnogo načina da čovjek pozitivno reaguje, ukoliko živi na području sa potencijalnim klizištem i umanji njegove efekte. Najvažnija od ovih pravila su: • Ne graditi […]
11/05/2017

Prirodni i tehnogeni uzroci pojavljivanja klizišta

Uzročnici pojave klizišta se mogu generalno podijeliti na prirodne i tehnogene.    Prirodni uzročnici Prirodni uzročnici se uglavnom veoma spontano dešavaju, u toku morfogenetskog oblikovanja reljefa. […]
11/05/2017

Kako na vrijeme prepoznati klizište

Klizište je dio terena koji se translatorno ili rotacioni pomjera preko stabilne podloge ili je to dio terena u kome su sačuvana strukturna i reljefna svojstva […]
11/05/2017

Koji tipovi klizišta postoje

U svijetu postoji mnogo klasifikacija klizišta, ali osnov za svaku predstavlja mehanizam kretanja kombinovan sa materijalom koji je zahvaćen klizanjem. Prema mehanizmu kretanja ove procese možemo […]
11/05/2017

Šta su klizišta

Obilne padavine koje su 2014. godine zadesile Republiku Srpsku i aktivirale veliki broj klizišta, pokazale su da su mnoge stvari, prije svega na nivou lokalnih zajednica […]