16/05/2017

Prvi ulazak u kuću nakon poplava

Povratak kući nakon poplava može biti sam po sebi izuzetno stresan pshički, ali nikako se ne smiju zaboraviti i brojne potencijalne opasnosti koje poplavljeni objekat može […]
16/05/2017

Kakva hrana i voda su bezbjedne za konzumaciju

Ishrana je u danima nakon poplava od izuzetne važnosti jer je jak imunitet preduslov za bilo kakve aktivnosti u saniranju štete koju je voda nanijela. Kako […]
16/05/2017

Higijena nakon poplava

Izuzetno je važno da ne zaboravite provoditi osnovnu higijenu tokom stanja obilježenih nedostatkom zdravstveno ispravne vode. Uvijek operite ruke sapunom i vodom koja je prokuvana ili […]
16/05/2017

Kako eliminisati zdravstvene rizike od poplava

Poplava načini mnogo veću štetu od ruševina i oštećenja koja vidite oko sebe. Teško je prihvatiti činjenicu da poplava, pored toga što ugrožava imovinu, može ugroziti […]
16/05/2017

Preventivne radnje prije povratka kući nakon poplava

Prije nego što uđete u objekat morate provjeriti da li je to bezbjedno. Ne ulazite ako postoje neki od sljedećih znakova: • Polomljeni ili oštećeni elektro […]
16/05/2017

Opasnosti koje prijete nakon poplava

Iako su se poplavne vode povukle mnoge opasnosti još uvijek postoje i trebate ih biti svjesni. • Voda može biti pod strujnim naponom od podzemnih kablova, […]