03/04/2017

Rijeke i rizici od poplava u Oštroj Luci

Glavne vodotoke  opštine Oštra Luka čine rijeka Sana, te riječice Japra, Kozica i manji potoci. Ukupna dužina vodotoka ovih rijeka i riječica na području opštine  iznosi […]
29/03/2017

Kako se priprema prijedlog javne politike?

Prijedlog javne politike je izuzetno snažno sredstvo koje se može koristiti za različite namjene u procesu kreiranja javnih politika. Prijedlog javne politike je uvijek usredotočen na […]
28/03/2017

Odgovorne institucije i administrativno-pravno struktura za Banjaluku

Kada su u pitanju vanredne situacije izazvane elementarnim nepogodama, te upravljanje i zaštita od njih, uključujući i obavještavanje javnosti, na području grada Banja Luka imamo različite […]
28/03/2017

Ko upravlja vodama Republike Srpske?

Stabilno i održivo korišćenje zemljišta i vodnih resursa je preduslov za bezbjednost i zaštitu od erozija, poplava i klizišta koje mogu biti razornog karaktera, čemu smo […]
28/03/2017

Instrumenti za sprovođenje javnih politika

Instrumenti za sprovođenje javnih politika u najširem smislu, predstavljaju strategije, mjere i resurse koje vlada upotrebljava kako bi ispunila zacrtane ciljeve. Skoro svaki instrument za provođenje […]
27/03/2017

Proces donošenja i provođenja javnih politika

Javne politike se donose isključivo uz saglasnost i saradnju društvene zajednice, pa je od velikog značaja osvijetliti puni socijalni, ekonomski, politički i kulturni kontekst u kome […]