Aktivnosti preduzete na unapređenju zaštite od poplava u RS

Govoreći o aktivnostima preduzetim nakon katastrofalnih poplava 2014. godine, Slaviša Savić, pomoćnik direktora Sektora za upravljanje vodama oblasnim riječnim slivom rijeke Save, rekao je da su posredstvom Fonda solidarnosti za oporavak od poplava RS finansirane značajne mjere sanacije i hitne zaštite od štetnog djelovanja voda, uporedo sa aktivnostima programa “Hitna pomoć i zaštita od poplava”.

– Kada govorimo o konkretnim mjerama preduzetim na unapređenju zaštite od poplava ima ih mnogo, pa ih je teško nabrojati. Ipak, primjera radi, na području opština Čelinac, Banjaluka, Laktaši, Kotor Varoš, Prijedor, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad i Gradiška provedene su značajne mjere sanacije i prevencije od poplava , a finansirane su iz Fonda solidarnosti u ukupnom iznosu od 3.457.077,94 konvertibilnih maraka – rekao je Savić.

Pored navedenih mjere koje su realizovane putem Fonda solidarnosti za oporavak od poplava RS već četiri godine su aktivne mjere koje se realizuju putem projekta “Hitna pomoć i zaštita od poplava”, a koje se finasiraju iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke (EIB).

Nakon poplava u junu 2010. godine pristupilo se aktivnostima “Hitne pomoći i zaštite od poplava”.

U toku tih radova je vršena rekonstrukcija nasipa i kanala za uklanjanje oborinskih voda, a u toku je rekonstrukcija crpnih stanica i priprema dodatnih projektnih rješenja za pojedine vodoprivredne objekte. Kroz ovaj projekat realizovan je veći broj mjera iz domena rekonstrukcije postojećih zaštitnih objekata za odbranu od poplava, izgradnju novih objekata, kao i zaštite ruševnih obala na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

– Neke od mjera kroz ove projektne aktivnosti su sanacija ruševnih obala rijeke Vrbas na području MZ Kosjerevo i Zaštita od erozije i izgradnja nasipa na obalama rijeke Vrbanje u urbanom dijelu opštine Čelinac. Postoje i nove planirane mjere, za čiju je izradu u toku priprema, a o kojima će javnost biti obavještena nakon njihovog odobravanja od strane relevantnih institucija i početka zvaničnog sprovođenja. Pored navednih aktivnosti JU “Vode Srpske” vrše radove na redovnom godišnjem tekućem održavanju vodoprivrednih objekata koji se nalaze pod našom jurisdikcijom – naveo je Savić.

On je pojasnio da “Vode Srpske”, kao javna ustanova koja se bavi tematikom vezanom za vode, radi kao servis Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a time i Vlade Republike Srpske u implementaciji najvećeg broja aktivnosti vezanih za vodoprivredu.

– Uloga JU “Vode Srpske” Bijeljina jeste da vrši zakonom predviđene aktivnosti u oblasti vodoprivrede, a u skladu sa odobrenim budžetom i ranije preuzetim obavezama, a time i da vrši implementaciju unapređenja zaštite od poplava na teritoriji RS – rekao je on.

 

Izvor: poplave.org; Foto: voders.org

Podijelite sa prijateljima!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *